Search

Gäddflugfiske

Predatorfiske

 Flugfiske efter gädda är en mycket givande form av fiske utan några höga eller dyra krav på utrustning eller teknik. Man kan fiska när som helst under dagen oavsett väder. Gäddflugfiske är mycket visuellt och man kan ofta se gäddor följa efter flugan. När en gädda hugger, så är det en kraft- och adrenalinfylld kamp som väntar. Gäddflugfiske kännetecknas av att det fångas många fiskar med en genomsnittlig storlek betydligt större än inom de flesta andra typer av flugfiske. Fiskar på upp till en full meter i längd och över 5 kg i vikt är faktiskt inte särskilt ovanliga att fånga.  

Vattendrag lämpade för gäddflugfiske, finns nästan överallt i Sverige i form av sjöar, älvar, åar, strömmar och kanaler. Gäddan är en rovfisk och därför är det rimligt att fiska på platser där gäddor har optimala jaktförhållanden. En bra utgångspunkt för att få hugg är att koncentrera fisket där det finns vattenväxter. Fiskar samlas nästan alltid nära kanterna av vegetation såsom näckrosor, bäddar av sjögräs, vass och andra gömställen. Kasta flugan i en växtfri öppning i vattnet mellan näckrosor eller parallellt med vasskanten eftersom gäddor ofta väntar vid kanten av vegetationen, nästan helt dolda, alltid redo att hugga när ett byte dyker upp. Gäddor kan hittas i flera vattendjup och även riktigt stora fiskar kan hittas i mycket grunt vatten, så länge det finns skydd och mat. Vegetationbälten och backar är säkra platser för gäddflugfiske, men det kan också löna sig att fiska på öppet vatten. Fisket varierar med årstiderna och vid vinterfiske finns det uppenbarligen inte mycket växtlighet varför man måste fiska i djupare vatten. När man fiskar på vintern, kan det vara fördelaktigt att använda sig av viktade flugor och eventuellt en sjunklina. Under våren och sommaren är fisken piggare och rör sig snabbare, så under denna period är det ett bra alternativ att fiska med så kallade poppers.